marimba skoliekiem

Ksilofons stundentu modelis JBPP50

515.00 €
515.00 €

Chromatic

With support

Three octaves of DO 5 to DO 8.

Hromatiskā marimba

Ar regulējamu statīvu.

Trīs oktāvas no  DO 5 līdz DO 8.

Sindikāta saturs